Starter kulture za kiselo-mliječne proizvode


Mikroorganizmi imaju ključnu ulogu u pravilnom odvijanju procesa proizvodnje kiselo mliječnih proizvoda. Stoga se u savremenoj proizvodnji pridaje veliki značaj upotrebi starter kultura u proizvodnji. Njihova uloga je u obrazovanju specifičnog ukusa, mirisa, opšteg izgleda i konzistencije proizvoda. Međutim, najznačajnija i osnovna uloga starter kultura se odnosi na acidogenu aktivnosti ili transformaciju laktoze u mliječnu je kiselinu.
Starter kulture “Clerici-Sacco Group”Italija za proizvodnju kiselo mliječnih proizvoda su dostupne u obliku:

  • Lyofast(liofilizovane kulture za direktno zasejavanje),
  • Cryofast(duboko zamrznute kulture),
  • Lyoto(liofilizovane kulture namijenjene proizvodnji tehničkih kultura)

Kulture se sastoje od specijalno selektovanih sojeva bakterija i dostupne su u pakovanjima prilagođenim potrebama potrošača. Kulture koje slijede su iz grupe Lyofast i nalaze se u redovnoj ponudi. Cryofast i Lyoto kulture se nabavljaju na zahtev korisnika

U slučaju pojave faga u prilici smo da vam ponudimo i rotacije za sve kulture i na taj način omogućimo da potrošači nesmetano mogu da uživaju u ukusu na koji su navikli.