Inokulant za siliranje cijele biljke, vlažnog zrna, mljevenog klipa kukuruza i lucerke

LACTOSIL je proizvod koji će vam osigurati put do kvalitetne silaže. Sadrži soj bakterije Lactobacillus plantarum 14D/CSL. Jedan je od najčešće korišćenih inokulanata pri siliranju u Njemačkoj, Italiji, Španiji, Francuskoj – zemljama koje su poznate po visokom kvalitetu mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i visokom prirastu tovljenika.

Primenom Lactosil-a u procesu siliranja obezbedićete vašim životinjama visoko-kvalitetno, zdravo i bezbjedno hranivo koje životinje rado jedu, a vašoj farmi osigurati veću dobit. Posjeduje odobrenje  za upotrebu izdato od strane Evropske Agencije za Bezbjednost Hrane (Regulation (EU) No 399/2014.) i registrovan je  kao aditiv u hrani za životinje.


Lactosil garantuje:

 • Veću produkciju mliječne kiseline – bržu fermentaciju

 • Smanjenje patogenih mikroorganizama

 • Fungicidno dejstvo smanjuje rizik od pojave mikotoksina

 • Smanjuje ukupan gubitak suve materije

 • Manje amonijaka, sirćetne, buterne i propionske kiseline

 • Izostanak zagrijevanja u toku fermentacije i nakon otvaranja


Primjenom Lactosila postižete:

 • Poboljšanu svarljivost silaže

 • Veću hranljivu vrijednost

 • Očuvan sadržaj proteina

 • Zdrave i zadovoljne životinje

 • Povećanu proizvodnju mlijeka

 • Poboljšan prirast junadi i tovnih svinja

Pakovanje i način upotrebe:

Pakovanje od 100g. namijenjeno je  za siliranje 50 tona biomase. Sadržaj jedne kesice rastvoriti  u 2-10 litara ili većoj količini vode u zavisnosti od potrebe i ravnomjerno raspršiti  na biomasu koja se silira u toku prikupljanja na njivi ili u toku pakovanja u silos. Preporuka je da se kesica sa kulturom nakon otvaranja potroši u roku od 24h.