Lyoflora – kultura protiv pojave Listeria monocytogenes kod ribe i drugih plodova mora

Različiti prehrambeni proizvodi dovode se u vezu sa pojavom epidemija listerioza. Među njima, proizvodi od ribe, a naročito hladno dimljena riba, spadaju u grupu visoko rizičnih proizvoda. Mi smo u prilici da vam ponudi savremeno, prirodno mikrobiološko rješenje problema – starter kulturu za povećanje bezbjednosti i drugih proizvoda mora LYOFLORA FP-18.

Tehnološki proces proizvodnje dimljene ribe ne obezbjeđuje sprječavanje razvoja L. monocitogenes. Takođe, ni uslovi skladištenja kao što su vakumiranje i čuvanje robe na hladnom ne mogu pomoći obzirom da se listerija može razmnožavati unutar velikog raspona pH-a (4,3 – 9,6) i temperature (1 – 45oC), i izrazito je otporna prema visokim koncentracijama NaCl-a (do 12%).

Zato je Sacco selekcionisao i izolovao soj sposoban da proizvodi bakteriocine na koje L. monocitogenes nije otporna, a može se primijeniti na svim morskim plodovima. Shodno tome, primjenom starter kulture FP-18 u proizvodnji i skladištenju ribe i drugih morskih plodova osiguraćete bezbjednost vaših proizvoda i bez bojazni ih plasirati kako na domaćem tako i na inostranim tržištima.

Kultura je razvijena u saradnji sa dva Francuska istraživačko-razvojna centra i posjeduje svu neophodnu dokumentaciju koja potvrđuje njenu djelotvornost.

Može se primijeniti u različitim proizvodnim fazama počev od procesa usoljavanja, preko dispergovanja na površinu nakon usoljavanja, a prije dimljena ili raspršivanjem rastvora kulture po površini ribe.