Starter kulture za sireve

Mikroorganizmi i njihovi enzimi imaju ključnu ulogu u pravilnom odvijanju procesa proizvodnje sireva. Stoga se u savremenoj proizvodnji pridaje veliki značaj upotrebi kvalitetnog sirila i starter kultura. Njihova uloga je u obrazovanju specifičnog ukusa, mirisa, opšteg izgleda i konsistencije sira.

Starter kulture su mješavine jednog ili više različitih sojeva jedne ili više bakterijskih vrsta koje svojom aktivnošću usmjeravaju tehnološki proces proizvodnje fermentisanih proizvoda od mlijeka i istovremeno im daju određena senzorna svojstva.

Starter kulture ”Clerici-Sacco Group” Italija za proizvodnju sireva su dostupne u obliku:

  • Lyofast (liofilizovane kulture za direktno zasejavanje),
  • Cryofast (duboko zamrznute kulture),
  • Lyoto (liofilizovane kulture namijenjene proizvodnji tehničkih kultura

Kulture se sastoje od specijalno selektovanih sojeva bakterija i dostupne su u pakovanjima prilagođenim potrebama potrošača. Kulture koje slijede su iz grupe Lyofast i nalaze se u redovnoj ponudi. Cryofast i Lyoto kulture se nabavljaju na zahtev korisnika.

 

starter_kulture_sirevi

 

 

Pored navedenog u prilici smo da vam ponudimo kulture plavih i bijelih plesni i kvasaca za proizvodnju specifičnih vrsta sireva, kao i propionske bakterije proizvođače gasa za šupljikave sireve sa dugim periodom zrenja.