Tečni dim

Tečni dim je koncentrisani vodeni rastvor prirodne arome dima, dobijen kontrolisanom pirolizom tvrdog drveta. Dobija se hlađenjem i kondenzovanjem toplog i vlažnog dima. Nakon toga dim prolazi kroz nekoliko faza prečišćavanja i frakcionisanja. Po završetku procesa dobija se pročišćen kondenzovan dim sa znatno smanjenim sadržajem poli cikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH), što ga čini zdravstveno bezbjednijim za ljudsku upotrebu. Koristi se u proizvodnji različitih prehrambenih proizvoda za postizanje tradicionalne arome dima. U mljekarskoj industriji sirevi parenog testa se tretiraju nakon vađenja iz kalupa, dok je sireve iz salamure poželjno tretirati nakon procesa salamurenja.

Hlorofilin

Copper Chlorophyllin se primjenjuje za postizanje vizuelnog efekta izbjeljenosti sireva. Alkalnom hidrolizom hlorofila iz biljnog materijala dobija se ovaj visoko koncentriran proizvod koji treba razblažiti vodom. U mljekarskoj industriji koristi se za postizanje bele boje mlijeka i njegovih derivata koji su prirodno obojeni prisustvom karotenoida. Neophodna količina hlorofilina zavisi od početne boje mlijeka, količine mliječne masti i veličine ćelija masti (nivo homogenizacije mlijeka).

  

Anato boja

Pigment je ekstrahovan iz semena Annato biljke i nalazi se u rastvoru kalium hidroksida. Potpuno se rastvara u vodi. Anato boja se koristi za dobijanje boje sira u opsegu od žute do narandžaste. Količina boje koja se dodaje u mlijeko zavisi od željene boje krajnjeg proizvoda.