Lyocarni – zaštitne kulture za meso i mesne prerađevine

Roma Trade d.o.o. je u prilici da vam ponudi malo poznate mikrobiološke proizvode u Bosni i Hercegovini – zaštitne kulture za svježe meso, kobasičarske proizvode i proizvode od kuvanog mesa.  Zaštitne kulture su široko rasprostranjene i već dugo u upotrebi u razvijenim zemljama, a namijenjene su poboljšanju kvaliteta i povećanju bezbjednosti mesnih prerađevina kao što su sveži kobasičarski proizvodi, mleveno meso svih vrsta ili kao dodatak slanom rastvoru koji se ubrizgava u sveže meso. Takođe, proizvodi su namijenjeni i za površinsku aplikaciju kod proizvoda od kuvanog mesa u cilju sprječavanja unakrsnih kontaminacija u toku manipulativnih procesa.

Kulture nanijete na meso kompetetivno sprječavaju razvoj psihrofilnih bakterija koje izazivaju kvarove, produkuju kiseline i gasove, a uobičajeno se nalaze na ovom tipu proizvoda, kao što je to slučaj sa Leuconostoc vrstama što dovodi do lošeg ukusa i kvaliteta mesa.

Pored navedenog, u prilici smo da vam ponudimo i specifične zaštitne kulture za sprječavanje razvoja L. monocytogenes.

 

L. monocytogenes prepoznata je kao važan patogen kod ljudi i životinja u zadnje dvije decenije. Može se razmnožavati unutar velikog raspona pH-a (4,3 – 9,6) i temperature (1 – 45oC), i izrazito je otporna prema visokim koncentracijama NaCl-a (do 12%). Ovi parametri omogućavaju listeriji preživljavanje različitih postupaka koji se koriste tokom obrade namirnica. Pored ovoga i sposobnost razmnožavanja na temperaturama skladištenja (+4°C), čine da ovaj mikroorganizam predstavlja veliki problem u prehrambenoj industriji i potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje.

Uništavanje listerije klasičnim metodama je nepraktično. Razna istraživanja su pokazala da je Listeria monocytogenes otporna na djelovanje sanitarnih sredstava, otpornija na proces kuvanja od ostalih patogena, a zračenje se ne preporučuje kao konačno rješenje za uklanjanje ovog patogena iz svježeg mesa i živinskog mesa.

Roma Trade d.o.o. je u prilici da vam ponudi jedinstveno prirodno rješenje za sve probleme ovog tipa – zaštitne kulture namijenjene sprječavanju razvoja Listeria monocytogenes (BOX-74 i FP-18) i zaštitne kulture namijenjene sprječavanju razvoja psihrofila koji izazivaju kvarove (BOM-13 i BXH-69).